Khác biệt giữa các bản “Quảng Bình”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|colspan= "3" align= "left" style= "background: #F5F5DC; padding-left: 30px;"|'''Thành phố (1)
|-bgcolor= "#f5f5f5"
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" |1. [[Đồng Hới ]]||119.222||''10 phường, 6 xã''
|-
|colspan= "3" align="left" style= "background: #F5F5DC; padding-left: 30px;"|'''Thị xã (1)
|-bgcolor= "#f5f5f5"
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" |2. [[Ba Đồn]]|| 106.980||''6 phường, 10 xã''
|-
|colspan= "3" align= "left" style= "background: #F5F5DC; padding-left: 30px;" |'''Huyện (6)
|-
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" |3. [[Bố Trạch]]|| 184.371||''2 thị trấn, 28 xã''
 
|}
|-
|-bgcolor= "#f5f5f5"
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" |4. [[Lệ Thủy]]|| 143.453||''2 thị trấn, 26 xã''
|-
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" |5. [[Minh Hóa]]||50.708 ||''1 thị trấn, 15 xã''
|-bgcolor= "#f5f5f5"
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" |6. [[Quảng Ninh, (huyện)Quảng Bình|Quảng Ninh]] ||90.794||''1 thị trấn, 14 xã''
|-
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" |7. [[Quảng Trạch]]||106.947||''18 xã''
|-bgcolor= "#f5f5f5"
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" |8. [[Tuyên Hóa]]||80.030||''1 thị trấn, 19 xã''
|}
|valign= "top" style= "background: #f9f9f9; font-size: 90%" |