Khác biệt giữa các bản “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

(→‎Nội dung: Sửa “đã” thành “phải “ vì trong bản mẫu Bắc viết “fải” nghĩa là “phải” chứ không phải là “ đã”)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Chú thích==
{{tham khảo|2}}XD
 
==Liên kết ngoài==
 
Người dùng vô danh