Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Định nghĩa”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
# Nguyên tắc [[tương xứng]], nghĩa là [[ngoại diên]] của khái niệm được định nghĩa và ngoại diên của khái niệm dùng để định nghĩa phải bằng nhau
# Không nói vòng quanh
# Không nói theo cách [[phủ định]]
# Không nói theo cách [[phủ định]]52urueiu3i37itiwi9riw92i2829i2i3i3iei9ri28938i3i48gjfkckiekejrkerikkriofriyr33733ueuso4i58kdjkdofkokhoifodd9giootordoof00rodoffooepltorotoe0yiohog5okkobkopf0ed0od0tp0eouoo90oiodt002p20r0piop4e9599toe>9e0eei3o03o00000r30rr00rtij4ji3i3873922uiei33943o6o3i4i3ir2uxjuhjeiw98337793ur9e7f0wgyh2uwiyii8r87q9w922i2929iiti92028eierou252uuu3y622iyi92oe8e439t8384388382738282282737333ru52ydix6susesshksjskagsuauasaaasiisieowwwoqoiwiwwousiaiaqqirwqlekweuic75uuft7owow
# Phải rõ ràng, nghĩa là định nghĩa không chứa những thuộc tính có thể suy ra từ thuộc tính khác
Ví dụ: ''Hình vuông là hình có 4 góc vuông và có 4 cạnh bằng nhau.''
41.686

lần sửa đổi