Khác biệt giữa các bản “Ba Vì”

không có tóm lược sửa đổi
Trước khi sáp nhập vào Hà Nội, toàn huyện Ba Vì có 1 thị trấn và 31 xã. Ngày 1 tháng 8 năm 2008, cũng như các huyện khác của tỉnh [[Hà Tây]], huyện Ba Vì sáp nhập vào Hà Nội. Tuy nhiên trước đó, ngày 10 tháng 7 năm 2008, toàn bộ diện tích tự nhiên là 454,08ha và dân số 2.701 người của xã [[Tân Đức, Việt Trì|Tân Đức]], thuộc huyện Ba Vì được sáp nhập vào thành phố [[Việt Trì]], [[Phú Thọ]], theo Nghị quyết của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XII về điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Hà Tây và tỉnh Phú Thọ.<ref>[http://tintuconline.com.vn/vn/xahoi/214882/ Cả tỉnh về hết còn mỗi mình xã em].{{Dead link}}</ref>.
 
Hiện tại, huyện Ba Vì có 1 thị trấn là [[Tây Đằng]] (huyện lỵ) và 30 xã: [[Ba Trại]], [[Ba Vì (xã thuộc huyện), Ba Vì)|Ba Vì]], [[Cẩm Lĩnh, Ba Vì|Cẩm Lĩnh]], [[Cam Thượng]], [[Châu Sơn, Ba Vì|Châu Sơn]], [[Chu Minh]], [[Cổ Đô]], [[Đông Quang, Ba Vì|Đông Quang]], [[Đồng Thái, Ba Vì|Đồng Thái]], [[Khánh Thượng, Ba Vì|Khánh Thượng]], [[Minh Châu, Ba Vì|Minh Châu]], [[Minh Quang, Ba Vì|Minh Quang]], [[Phong Vân, Ba Vì|Phong Vân]], [[Phú Châu, Ba Vì|Phú Châu]], [[Phú Cường, Ba Vì|Phú Cường]], [[Phú Đông, Ba Vì|Phú Đông]], [[Phú Phương]], [[Phú Sơn, Ba Vì|Phú Sơn]], [[Sơn Đà]], [[Tản Hồng]], [[Tản Lĩnh]], [[Thái Hòa, Ba Vì|Thái Hòa]], [[Thuần Mỹ]], [[Thụy An, Ba Vì|Thụy An]], [[Tiên Phong, Ba Vì|Tiên Phong]], [[Tòng Bạt]], [[Vân Hòa, Ba Vì|Vân Hòa]], [[Vạn Thắng, Ba Vì|Vạn Thắng]], [[Vật Lại]], [[Yên Bài]].
{{Đơn vị hành chính thuộc huyện Ba Vì}}