Khác biệt giữa các bản “Hồng y”

→‎Phân bậc: Roger Etchegaray, đea
n (Bô sung sát nghĩa)
(→‎Phân bậc: Roger Etchegaray, đea)
* Hồng y Giám mục: là các những hồng y có một tước hiệu của một trong bảy [[giáo phận]] xung quanh [[Roma]] (Ostia, Palestrina, Albano, Frascati, Porto Santa Rufina, Sabina Poggio Mirteto và Velletri Segni).<ref name=cgvdt/> Thực tế hiện nay chỉ có sáu Hồng y Giám mục mà thôi. Lý do là vị [[Hồng y Chấp chưởng]] luôn giữ tước hiệu của giáo phận Ostia, và thêm một giáo phận khác cũng ở xung quanh Roma nếu Hồng y này đã có trước. Ngày 28 tháng 6 năm 2018, Giáo hoàng Phanxicô quyết định bỏ tham chiếu Giáo luật, bổ sung 4 Hồng y Đẳng Giám mục lên 10 vị.
 
Các vị Hồng y Đẳng Giám mục hiện nay:
 
:::*[[Angelo Sodano]], Hồng y Giám mục xứ Ostia và Albano
:::* [[Roger Etchegaray]], Hồng y Giám mục xứ Porto-Santa Rufina
:::* [[Giovanni Battista Re]], Hồng y Giám mục xứ Sabina-Poggio Mirteto
:::* [[Francis Arinze]], Hồng y Giám mục xứ Velletri-Segni