Khác biệt giữa các bản “Tập hợp (toán học)”

Không thay đổi kích thước ,  11 tháng trước
n (Đã khóa “Tập hợp (toán học)” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:21, ngày 7 tháng 9 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:21, ngày 7 tháng 9 năm 2019 (UTC))))
* Có thể xác định một tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử của chúng giữa cặp dấu { }, chẳng hạn:
 
:''C'' = {4, 2, 1, 3}
:''D'' = {Đ;O;T;R;A;N;G;X;H}
 
Các tập hợp có nhiều phần tử có thể liệt kê một số phần tử. Chẳng hạn tập hợp 1000 số tự nhiên đầu tiên có thể liệt kê như sau:
:{0, 1, 2, 3,..., 999}, .
Tập các số tự nhiên chẵn có thể liệt kê:
:{2, 4, 6, 8,... }.
1

lần sửa đổi