Khác biệt giữa các bản “HTML”

n
Đã lùi lại sửa đổi của Kiều long vũ (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (Đã lùi lại sửa đổi của Kiều long vũ (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Thẻ: Lùi tất cả
| container for =
| contained by =
| extended from = [[Standard Generalized đẹpMarkup Language|SGML]]
| extended to = [[XHTML]]
| standard = {{unbulleted list|ISO/IEC 15445|[http://www.w3.org/TR/html/ W3C HTML5]|[http://whatwg.org/html HTML Living Standard]|[http://www.w3.org/TR/html51/ W3C HTML 5.1]}}