Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Ketsuban (Pokémon)”

#:::Trả lời bạn {{u|DangTungDuong}} cách ngắn gọn: '''tôi bỏ phiếu vì tôi không có khái niệm phải đi so sánh với các bài viết khác, đối với tôi mỗi chủ thể là độc lập và mang tính đặc thù.''' Các câu trả lời và phần phản hồi giữa các thành viên tại không gian này sẽ được trình cộng đồng xem xét và đánh giá, mong bạn tham gia biểu quyết này để tìm lối thoát chung cho các vấn đề chúng ta đang gặp phải. Xin lỗi bạn vì câu ''Bài viết Lucario bạn có thể mang đi ứng cử'' mà bạn cho là mang tính thách thức, như tôi đã giải thích ở trên, bài viết tốt gặp vấn đề khó khăn là không có thành viên nào đem nó đi ứng cử, và trong mạch thảo luận, tôi đã đề nghị bạn làm việc này. Tôi xin dừng thảo luận tại đây. Cảm ơn bạn đã dành thời gian nêu rõ các quan điểm của bạn tại không gian này và quan tâm đến thảo luận với các thành viên khác, tôi cảm thấy tiếc vì chúng ta không đạt đồng thuận tại đây. Chào bạn.--[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#C71585">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 07:42, ngày 12 tháng 9 năm 2019 (UTC)
#{{OK?}} Cùng ý kiến với DangTungDuong, bài chọn lọc cách nay 10 năm bên Anh thì khó có thể đem sang làm bài chọn lọc bên Việt. Ngày nay tiêu chuẩn bài chọn lọc tăng lên theo thời gian, thậm chí một số bài chọn lọc xưa kia (từ thời 10 năm trước hoặc hơn) còn bị đem ra rút sao. Bản dịch bảo mượt nhưng vẫn còn dùng bị động thì tôi không chấp nhận là "mượt". ví dụ: "Được phát triển bởi Game Freak và được xuất bản bởi Nintendo, sê-ri Pokémon..." Câu này thì dịch sai ý "Giống như bất kỳ Pokémon hoang dã nào, người chơi có thể chạy trốn, chiến đấu hoặc bắt giữ Ketsuban" --> người chơi không "giống như bất kỳ Pokémon nào". "trò chơi phục sinh hàng đầu", dịch sai thuật ngữ "Easter egg" (đã dịch sai lại còn thiếu: nếu dịch word by word là "trứng phục sinh"). Tra bên wiki Anh là: "While the term Easter egg has been used to mean a hidden object for some time, in reference to an Easter egg hunt, it has come to be more commonly used to mean a message, image, or feature hidden in a video game, movie, or other, usually electronic, medium". Đọc toàn thể bài vẫn cảm thấy khá rõ nét sự trúc trắc kiểu văn dịch. Tôi không nghi ngờ về cái tâm của ThiênĐế98 nhưng nghi ngờ về trình độ tiếng Việt của thành viên này qua nhận xét "mượt mà". [[Thành viên:Én bạc|Én bạc]] ([[Thảo luận Thành viên:Én bạc|thảo luận]]) 08:33, ngày 12 tháng 9 năm 2019 (UTC)
#:Tôi đang nghĩ mình là nạn nhân của [[Wikipedia:Thái độ văn minh]], với một ví dụ được dẫn rõ ràng ''hạ bệ cộng tác viên chỉ vì kỹ năng ngôn ngữ hoặc cách dùng từ''. Về các dẫn chứng rõ ràng và thuyết phục, quan trọng là có thể khắc phục của {{u|Én bạc}} và với nhã ý rất rõ ràng của thành viên này, thành viên ứng cử {{u|Thienhau2003}} cần phải chỉnh sửa cho thỏa mãn các yêu cầu của phiếu chống này.--[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#C71585">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 09:11, ngày 12 tháng 9 năm 2019 (UTC)
 
;Ý kiến
#Sao lại dùng tên tiếng Anh trong khi toàn cục Pokemon trên Wikipedia tiếng Việt hiện tại đều dùng theo bản tiếng Nhật [[Thành viên:DoraMoon|DoraMoon]] ([[Thảo luận Thành viên:DoraMoon|thảo luận]]) 15:29, ngày 3 tháng 9 năm 2019 (UTC)