Khác biệt giữa các bản “Bộ Tham mưu (Quân đội nhân dân Việt Nam)”

n
n (replaced: . → . using AWB)
 
=== Bộ Tham mưu thuộc Quân khu ===
 
* [[Bộ Tham mưu, Quân khu 1 Quân đội nhân dân Việt Nam|Bộ Tham mưu Quân khu 1]]
* [[Bộ Tham mưu, Quân khu 2 Quân đội nhân dân Việt Nam|Bộ Tham mưu Quân khu 2]]
* [[Bộ Tham mưu, Quân khu 3 Quân đội nhân dân Việt Nam|Bộ Tham mưu Quân khu 3]]
* [[Bộ Tham mưu, Quân khu 4 Quân đội nhân dân Việt Nam|Bộ Tham mưu Quân khu 4]]
* [[Bộ Tham mưu, Quân khu 5 Quân đội nhân dân Việt Nam|Bộ Tham mưu Quân khu 5]]
* [[Bộ Tham mưu, Quân khu 7 Quân đội nhân dân Việt Nam|Bộ Tham mưu Quân khu 7]]
* [[Bộ Tham mưu, Quân khu 9 Quân đội nhân dân Việt Nam|Bộ Tham mưu Quân khu 9]]
* [[Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội|Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội]]
 
=== Bộ Tham mưu thuộc Quân chủng ===
 
* [[Bộ Tham mưu, Quân chủng Hải quân Việt Nam|Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân]]
* [[Bộ Tham mưu, Quân chủng Phòng không-Không quân|Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không-Không quân]]
* [[Bộ Tham mưu, Bộ đội Biên phòng Việt Nam|Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng]]
* [[Bộ Tham mưu, Cảnh sát biển Việt Nam|Bộ Tham mưu Cảnh sát biển]]
 
=== Bộ Tham mưu thuộc Tổng cục ===
 
* [[Bộ Tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam|Bộ Tham mưu Tổng cục Kỹ thuật]]
* [[Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam|Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần]]
* [[Bộ Tham mưu, Tổng cục Tình báo Quân đội nhân dân Việt Nam|Bộ Tham mưu Tổng cục Tình báo]]
* [[Bộ Tham mưu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam|Bộ Tham mưu Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng]]
 
=== Bộ Tham mưu thuộc Quân đoàn ===
 
* [[Bộ Tham mưu, Quân đoàn 1 Quân đội nhân dân Việt Nam|Bộ Tham mưu Quân đoàn 1]]
* [[Bộ Tham mưu, Quân đoàn 2 Quân đội nhân dân Việt Nam|Bộ Tham mưu Quân đoàn 2]]
* [[Bộ Tham mưu, Quân đoàn 3 Quân đội nhân dân Việt Nam|Bộ Tham mưu Quân đoàn 3]]
* [[Bộ Tham mưu, Quân đoàn 4 Quân đội nhân dân Việt Nam|Bộ Tham mưu Quân đoàn 4]]
 
=== Bộ Tham mưu thuộc Binh chủng ===
 
* [[Bộ Tham mưu, Binh chủng Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam|Bộ Tham mưu Binh chủng Pháo binh]]
* [[Bộ Tham mưu, Binh chủng Đặc công Quân đội nhân dân Việt Nam|Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công]]
* [[Bộ Tham mưu, Binh chủng Công binh Quân đội nhân dân Việt Nam|Bộ Tham mưu Binh chủng Công binh]]
* [[Bộ Tham mưu, Binh chủng Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam|Bộ Tham mưu Binh chủng Hóa học]]
* [[Bộ Tham mưu, Binh chủng Tăng Thiết giáp Quân đội nhân dân Việt Nam|Bộ Tham mưu Binh chủng Tăng Thiết giáp]]
* [[Bộ Tham mưu, Binh chủng Thông tin liên lạc Quân đội nhân dân Việt Nam|Bộ Tham mưu Binh chủng Thông tin liên lạc]]
 
== Xem thêm ==