Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vận tốc”

Không có tóm lược sửa đổi
==Tính tương đối==
 
Vận tốc của cùng một chuyển động có thể có những giá trị khác nhau đối với những ''quan sát viên'' khác nhau. Do đó, vận tốc có '''tính tương đối'''. Ví dụ, một vật chuyển động (có vận tốc khác không) so với vật khác nhưng lại đứng yên (có vận tốc bằng không) so với chính mình.
 
Để đo giá trị của vận tốc, người ta gắn với mỗi quan sát viên nói trên một [[hệ trục tọa độ]] để xác định [[vị trí]] trong [[không gian]] và một đồng hồ để xác định [[thời gian]]. Hệ trục tọa độ và đồng hồ được gọi là [[hệ quy chiếu]]. Các quan sát viên khác nhau có thể có hệ quy chiếu khác nhau và quan sát thấy các vận tốc khác nhau của cùng một vật thể đang chuyển động. Như vậy, vận tốc của chuyển động phụ thuộc vào hệ quy chiếu tại đó vị trí và thời gian được ghi nhận.