Khác biệt giữa các bản “Liên Minh, Sa Pa”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| hình =
| ghi chú hình =
| vĩ độ = 22
| kinh độ = 104
| vĩ phút = 13
| vĩ giây = 18
| kinh phút = 0
| kinh giây = 23
| diện tích = 96,62km<sup>2</sup>
| dân số =