Khác biệt giữa các bản “Phan Đình Phùng, Mỹ Hào”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Chùa Cao được xây dựng từ đầu thế kỷ 18, giờ chỉ còn là dấu tích trên một ngọn đồi cao nằm ở mạn Tây Nam của làng. Tương truyền nơi đây rất thiêng xưa kia thường có phật bà hiện linh, vì thế mà người dân trong làng thường lập đàn cầu mưa ở đây. Nơi đây từng là nơi quân Tàu yểm bùa và cất giữ nhiều vàng bạc châu báu. Nhưng vẫn chưa ai dám khai quật tìm kiếm. Vì thế người ta vẫn đồn đoán rằng dưới hầm sau của ngôi chùa bỏ hoang vẫn còn một kho báu chưa được khai quật...
 
'''Yên Xá (Làng Dồi)'''
==Chú thích==
{{Tham khảo}}
 
{{sơ khai Hưng Yên}}
{{Đơn vị hành chính thuộc huyện Mỹ Hào}}'''Yên Xá (Làng Dồi)'''
 
'''Vị trí địa lý:''' Nằm phía Nam xã Phan Đình Phùng
'''Thắng cảnh:''' Có di tích chùa Bà Đầu đang được xây dựng và tôn tạo lại.
 
==Chú thích==
(còn tiếp.....)
{{Tham khảo}}
 
{{sơ khai Hưng Yên}}
{{Đơn vị hành chính thuộc huyệnthị xã Mỹ Hào}}'''Yên Xá (Làng Dồi)'''