Khác biệt giữa các bản “Ngôn ngữ lập trình”

=== Giao diện đồ họa ===
Các ngôn ngữ chuẩn thường không đề cập tới sự cung cấp thư viện giúp cho việc thiết lập giao diện đồ họa (''graphic interface''). Nhưng hầu hết trong các ngôn ngữ hiện đại mà nhà sản xuất cung cấp cho các hệ điều hành đều có thêm thư viện các hàm và các biến toàn cục có thể dùng để nhanh chóng viết mã có giao diện phù hợp.
:Ví dụ như GDK (cho Linux), Java (cho mọi hệ), Visual C/C++/C# (cho Windows),..... Và các thư viện này ngày nay đã trở thành các thành tố không thể thiếu cho người lập trình.
 
=== Điều khiển theo sự kiện ===
Người dùng vô danh