Khác biệt giữa bản sửa đổi của “America's Next Top Model, Mùa thi 14”

n (Đã khóa “America's Next Top Model, Mùa thi 14” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:46, ngày 8 tháng 11 năm 2018 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
 
== Các thí sinh ==
(''Tính tuổi lúc tham gia phỏng vấn và ghi hình'')
*Gabrielle Kniery, 18, St. Louis, Missouri
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;
*Naduah Rugely, 22, San Diego, California
! Thí sinh
*Ren Vokes, 22, Grand Prairie, Texas
! Tuổi
*Simone Lewis, 19, Lenexa, Kansas
! Chiều cao
*Tatianna Kern, 21, Ewa Beach, Hawaii
! Đến từ
*Brenda Arens, 23, Houston, Texas
! Bị loại ở
*Anslee Payne-Franklin, 23, Dacula, Georgia
! Hạng
*Alasia Ballard, 18, Marietta, Georgia
|-
*Jessica Serfaty, 18, Conway, Arkansas
|Gabrielle Kniery
*Angelea Preston, 23, Buffalo, New York
|18
*Alexandra Underwood, 21, Kerrville, Texas
|{{height|cm=171}}
*Raina Hein, 22, Minnetonka, Minnesota
|[[St. Louis|St. Louis, Missouri]]
*Krista White, 25, Pine Bluff, Arkansas
| rowspan="2" |Tập 2
|13
|-
|Naduah Rugely
|22
|{{height|cm=170}}
|[[San Diego, California]]
|12
|-
|Ren Vokes
|22
|{{height|cm=175}}
|[[Grand Prairie, Texas]]
|Tập 3
|11
|-
|Simone Lewis
|19
|{{height|cm=178}}
|[[Lenexa, Kansas]]
|Tập 4
|10
|-
|Tatianna Kern
|21
|{{height|cm=175}}
|[[ʻEwa Beach, Hawaii|Ewa Beach, Hawaii]]
|Tập 5
|9
|-
|Brenda Arens
|23
|{{height|cm=180}}
|[[Houston, Texas]]
|Tập 6
|8
|-
|Anslee Payne-Franklin
|23
|{{height|cm=175}}
|[[Dacula, Georgia]]
|Tập 7
|7
|-
|Alasia Ballard
|18
|{{height|cm=177}}
|[[Marietta, Georgia]]
|Tập 8
|6
|-
|Jessica Serfaty
|18
|{{height|cm=175}}
|[[Conway, Arkansas]]
|Tập 9
|5
|-
|Angelea Preston
|23
|{{height|cm=178}}
|[[Buffalo, New York]]
| rowspan="2" |Tập 10
| rowspan="2" |4–3
|-
|Alexandra Underwood
|21
|{{height|cm=180}}
|[[Kerrville, Texas]]
|-
|Raina Hein
|22
|{{height|cm=179}}
|[[Minnetonka, Minnesota]]
| rowspan="2" |Tập 11
|2
|-
|Krista White
|24
|{{height|cm=175}}
|[[Pine Bluff, Arkansas]]
|1
|}
 
== Tổng kết ==