Khác biệt giữa các bản “Kinh Môn”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" | [[Lạc Long, Kinh Môn|Lạc Long]] || 6,82 || 7.292
|-bgcolor="#F5F5F5"
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" | [[Lê Ninh, Kinh Môn|Lê Ninh]] || 11,660 || 8.565
|-
| align="left" style="padding-left: 6px; white-space:nowrap" | [[Minh Hòa, Kinh Môn|Minh Hòa]]|| 7,06 || 9.340