Khác biệt giữa các bản “Raj thuộc Anh”

không có tóm lược sửa đổi
n
|stat_area1 = <!-- area in square kílometres (w/o commas or spaces), area in square miles is calculated -->
|stat_pop1 = <!-- population (w/o commas or spaces), population density is calculated if area is also given -->
|footnotes= 1:Cai trị với tên [[EmpressHoàng ofhậu IndiaẤn Độ]] từ 1 tháng 5 năm 1876, trước đó Nữ hoàng [[Vương quốc Liên hiệp Anh và Ireland]].<br>2: Viceroy and Governor-General of India.
|today = {{flag|Ấn Độ}}<br />{{flag|Pakistan}}<br />{{flag|Bangladesh}}<br />{{flag|Myanmar}}<br />{{flag|Somalia}} ({{flag|Somaliland}})<br />{{flag|Singapore}}<br />{{flag|Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất}}<br />{{flag|Yemen}}
}}