Khác biệt giữa các bản “Giới tính”

không có tóm lược sửa đổi
* [[Giới]]
 
{{thể loại Commons|Sex}}
== Liên kết ngoài và đọc thêm ==
==Sách tham khảo==
* {{TĐBKVN|17342}}
* [http://www.gfmer.ch/Books/Reproductive_health/Human_sexual_differentiation.html Quá trình phân chia giới tính con người] - tác giả P. C. Sizonenko
* [http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99996568 Bài viết khoa học mới về nhiễm sắc thể giới tính ở thú mỏ vịt]
* Maynard-Smith, J. ''The Evolution of Sex'' (Sự tiến hóa của giới tính). Cambridge University Press, 1978.
* Arnqvist, G. & Rowe, L. (2005) ''Sexual conflict'' (Xung đột giới tính). Princeton University Press, Princeton. ISBN 0-691-12217-2
{{thể loại Commons|Sex}}
==Tham khảo==
{{Tham khảo|2}}
 
== Liên kết ngoài và đọc thêm ==
* {{TĐBKVN|17342}}
* [http://www.gfmer.ch/Books/Reproductive_health/Human_sexual_differentiation.html Quá trình phân chia giới tính con người] - tác giả P. C. Sizonenko
* [http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99996568 Bài viết khoa học mới về nhiễm sắc thể giới tính ở thú mỏ vịt]
 
{{sơ khai cơ bản}}
{{LGBT}}