Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mazurek Dąbrowskiego”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
::''Điệp khúc'':
===Lời 3===
:Noi gương anh hùng CrarnieckiCzarniecki
:Đánh đuổi quân xâm lược Thụy Điển.
:Chúng ta băng qua biển rộng,
 
::''Điệp khúc'':
 
===Lời 4===
:Người cha mái đầu tóc bạc,