Khác biệt giữa các bản “Nhân Thọ Hoàng thái hậu”

| phối ngẫu = [[Thanh Thánh Tổ]]<br>Khang Hi Hoàng đế
| thụy hiệu = <font color = "grey">Hiếu Cung Tuyên Huệ Ôn Túc Định Dụ Từ Thuần Khâm Mục Tán Thiên Thừa Thánh Nhân Hoàng hậu</font><br>(孝恭宣惠溫肅定裕慈純欽穆贊天承聖仁皇后)
||Đăng Quang=Tháng Giêng năm 1723}}
|}}
'''Hiếu Cung Nhân Hoàng hậu''' ([[chữ Hán]]: 孝恭仁皇后; {{lang-mnc|ᡥᡳᠶᠣᠣᡧᡠᠩᡤᠠ<br>ᡤᡠᠩᠨᡝᠴᡠᡴᡝ<br>ᡤᠣᠰᡳᠨ<br>ᡥᡡᠸᠠᠩᡥᡝᠣ|v=hiyoošungga gungnecuke gosin hūwangheo|a=hiyouxungga gungnequke gosin hvwangheo}}; [[28 tháng 4]] năm [[1660]] - [[25 tháng 6]] năm [[1723]]) hay còn gọi là '''Nhân Thọ Hoàng thái hậu''' (仁壽皇太后), là [[phi tần]] của [[Thanh Thánh Tổ]] Khang Hi Hoàng đế, thân mẫu của [[Thanh Thế Tông]] Ung Chính Hoàng đế.