Khác biệt giữa các bản “Nhân Thọ Hoàng thái hậu”

Bổ sung thông tin
(Bổ sung thông tin)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| cỡ hình =
| chức vị 1 = [[Hoàng thái hậu]] [[Nhà Thanh|Đại Thanh]]
| tại vị 1 = [[1320 tháng 11]] năm [[1722]]<br>- [[23 tháng 5]] năm [[1723]] || đăng quang = [[tháng 1]] năm [[1723]]
| tiền nhiệm 1 = [[Hiếu Huệ Chương Hoàng hậu|<font color = "grey">Nhân Hiến Hoàng thái hậu</font>]]
| kế nhiệm 1 = [[Hiếu Thánh Hiến Hoàng hậu|<font color="blue">Sùng Khánh Hoàng thái hậu</font>]]