Khác biệt giữa các bản “Web chìm”

Thêm liên kết
(Thêm liên kết)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(Thêm liên kết)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
==Tính tốt - xấu==
*Một số lượng không nhỏ các trang Deep Web cung cấp những thông tin không tốt cho cộng đồng như [[Ma túy|ma tuý]], tình dục (đặc biệt là tình dục liên quan đến trẻ em - [[Lạm dụng tình dục trẻ em|ấu dâm]], [[tra tấn tình dục]]), mua bán [[vũ khí]] trái phép. Đặc biệt là giao dịch [[tiền ảo]] (như [[Bitcoin]]), [[mua bán nội tạng]], [[Buôn người|mua bán người...]]
*Deep Web cũng là nơi chia sẻ những [[Văn kiện|tài liệu]] mật bị rò rỉ, thông qua [[WikiLeaks]] chẳng hạn.
 
==Tương lai==