Khác biệt giữa các bản “Thuế thân”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 14.162.233.210 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 123.16.26.27
n (Đã lùi lại sửa đổi của 14.162.233.210 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 123.16.26.27)
Thẻ: Lùi tất cả
'''Thuế thân''', nộp thân còn gọi là '''thuế đinh''', '''thuế đầu người''', hay '''sưu''' là một trong thứ thuế của chế độ [[phong kiến]] và [[chế độ quân chủ|quân chủ]]. Đây là sắc thuế tiêu biểu trong các sắc [[thuế khoán]]. Thuế thân căn cứ vào cư dân địa phương, mỗi dân đinh đều phải nộp.
==lệ mỗi năm khai số hộ (gọi là đơn số), đàn ông 18 tuổi gọi là hoàng nam, từ 20 tuổi trở lên gọi là đại nam. Thuế đinh được "bổ" theo đinh bộ hay hộ tịch của mỗi làng. Thuế thân thời này được tính căn cứ theo số ruộng của mỗi người, ai không có ruộng thì khỏi phải nộp.<ref>Theo Việt Nam Văn hóa sử cương của [[Đào Duy Anh]], trang 90. Nhà xuất bản Văn hoá thông tin, xuất bản năm 2006</ref>==
 
Ngoài thuế thân đóng bằng hiện vật hay hiện kim, còn có [[sưu dịch]], cũng là loại thuế thân như phải đóng bằng sức [[lao động]].
 
==Việt Nam==
Trong [[lịch sử Việt Nam]], thuế thân có từ thời [[nhà Lý]].
 
===Nhà Lý===
==* Đời Lý có lệ mỗi năm khai số hộ (gọi là đơn số), đàn ông 18 tuổi gọi là hoàng nam, từ 20 tuổi trở lên gọi là đại nam. Thuế đinh được "bổ" theo đinh bộ hay hộ tịch của mỗi làng. Thuế thân thời này được tính căn cứ theo số ruộng của mỗi người, ai không có ruộng thì khỏi phải nộp.<ref>Theo Việt Nam Văn hóa sử cương của [[Đào Duy Anh]], trang 90. Nhà xuất bản Văn hoá thông tin, xuất bản năm 2006</ref>==
 
===Nhà Trần===
* [[Nhà Trần]]: Theo [[Đại Việt sử ký toàn thư]] quyển VIII thì ''Theo lệ cũ, các trấn hễ có việc binh thì lệnh cho mỗi huyện có bao nhiêu ruộng thì phải nộp bao nhiêu [[vàng]], [[bạc]], [[tiền]], [[lụa]], không tính thêm theo số nhân đinh sinh ra, cũng không trừ bớt theo số người đã chết. Nếu phục dịch việc binh, thì đều thu bổ theo số ruộng cả. Các lộ có đơn binh, là phải phục dịch việc binh, những người này đời đời làm lính, không được ra làm quan. Người nào có ruộng, bãi dâu, đầm cá thì phải đóng thuế, không có thì thôi''. Tháng 7 năm [[Mậu Ngọ]] (năm 1378) đời vua Phế Đế nhà Trần, [[Hành khiển]] [[Đỗ Tử Bình]] bắt chước phép đánh "thuế dung" của [[nhà Đường]] tâu Vua thu mỗi hộ đinh nam 3 [[quan (tiền)|quan tiền]] một năm. [http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/dvsktt/dvsktt13.html]