Khác biệt giữa các bản “Đạ Huoai”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| trạng thái bản đồ =
| tựa bản đồ =
| độ cao = 300170m - 300m m
| quốc gia = {{Việt Nam}}
| tỉnh = [[Lâm Đồng]]