Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Đã lùi lại 1 sửa đổi của 222.252.111.56 (thảo luận), quay về phiên bản cuối của Đông Minh. (TW)
| {{flag|Bolivia}}, {{flag|Brasil}}, {{flag|Colombia}}, <br>{{flag|Ecuador}}, ([[Guyane thuộc Pháp]]), {{flag|Guyana}}, <br>{{flag|Peru}}, {{flag| Suriname}}, {{flag|Venezuela}}
| [[Tập tin:7 - Itahuania - Août 2008.JPG|100px]]
|-
| '''[[Vịnh Hạ Long]]'''
| {{flag|Việt Nam}}
| [[Tập tin:Ha Long Bay.jpg|100px]]
|-
| '''[[Thác Iguazu]]''' ([[Vườn quốc gia Iguazú]])