Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin truyền hình”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Lùi sửa
| above = {{{show_name|{{{name|<includeonly>{{PAGENAMEBASE}}</includeonly>}}}}}}
| image = {{#gọi:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|}}}|size={{{image_size|}}}|sizedefault=frameless|upright={{{image_upright|1.13<!-- 1.13 is the most common size used in TV articles. -->}}}|alt={{{image_alt|{{{alt|}}}}}}}}
| caption = {{#if:{caption{{imatge|{{{image|}}}}}}
| {{{imatge_text|{{{peu|{{{títol|{{{caption|}}}}}}}}}}}}
| {{#invoke:Wikidata | claim | property=p18 | qualifier =P2096
| list=false }} }}
 
| label1 = Tên khác