Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin truyền hình”

không có tóm lược sửa đổi
| captionstyle = font-size:90%;
 
| subheader = {{#switch:{{{tipo|}}}|1|Serie|Serie de televisión|Serie de Televisión|Serie de television|Serie de Television|serie|serie de televisión|serie de television=Serie de televisión|2|Programa|Programa de televisión|Programa de Televisión|Programa de television|Programa de Television|programa|programa de televisión|programa de television=Programa de televisión|3|Especial de televisión|Especial de Televisión|Especial de television|Especial de Television|Especial=Especial de televisión|#default=Programa o serie de televisión}}
| subheader = Chương trình truyền hình hoặc loạt
 
| above = {{{show_name|{{{name|<includeonly>{{PAGENAMEBASE}}</includeonly>}}}}}}