Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin truyền hình”

không có tóm lược sửa đổi
{{Hộp thông tin
| italic title = {{{Nhan đề nghiêng|}}}
| bodystyle = font-size:85%; text-align: left;
| bodyclass = vevent
| abovestyle = font-style:italic; background: #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height: 1.5em;