Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin truyền hình”

không có tóm lược sửa đổi
| data1 = {{{show_name_2|}}}
 
| label2class2 = Thể loại = description
| data2 = {{{genrenative_name|}}}
 
| label3 = ĐịnhThể dạngloại
| class3data3 = category{{{genre|}}}
| data3 = {{{format|}}}
 
| label4 = SángĐịnh lậpdạng
| data4 class4 = {{{creator|}}}category
| data3data4 = {{{format|}}}
 
| label5 = PhátSáng triểnlập
| data5 = {{{developercreator|}}}
 
| label6 = DựaPhát trêntriển
| data6 = {{{based_ondeveloper|}}}
 
| label7 = KịchDựa bảntrên
| data7 = {{{writerbased_on|}}}
 
| label8 = ĐạoKịch diễnbản
| data8 = {{{directorwriter|}}}
 
| label9 = Chỉ đạoĐạo nghệ thuậtdiễn
| data9 = {{{creative_directordirector|}}}
 
| label10 = DẫnChỉ đạo chươngnghệ trìnhthuật
| data10 = {{{presenter|{{{hostcreative_director|}}}}}}
 
| label11 = DiễnDẫn viênchương trình
| data11 = {{{starringpresenter|{{{host|}}}}}}
 
| label12 = GiámDiễn khảoviên
| data12 = {{{judgesstarring|}}}
 
| label13 = LồngGiám tiếngkhảo
| data13 = {{{voicesjudges|}}}
 
| label14 = DẫnLồng chuyệntiếng
| data14 = {{{narratedvoices|}}}
 
| label15 = Hòa âm,Dẫn phối khíchuyện
| data15 = {{{theme_music_composernarrated|}}}
 
| label16 = NhạcHòa âm, dạophối khí
| data16 = {{{openthemetheme_music_composer|}}}
 
| label17 = Nhạc kếtdạo
| data17 = {{{endthemeopentheme|}}}
 
| label18 = PhụNhạc hòa âmkết
| data18 = {{{composerendtheme|}}}
 
| label19 = QuốcPhụ giahòa âm
| data19 = {{{countrycomposer|}}}
 
| label20 = NgônQuốc ngữgia
| data20 = {{{languagecountry|}}}
 
| label21 = SốNgôn mùangữ
| data21 = {{{num_seasonslanguage|}}}
 
| label22 = Số phầnmùa
| data22 = {{{num_seriesnum_seasons|}}}
 
| label23 = Số tậpphần
| data24data23 = {{{num_seasons_vnnum_series|}}}
| data23 = {{{num_episodes|}}} {{#if: {{{list_episodes|}}} | ([[{{{list_episodes}}}|Danh sách chi tiết]])}}
 
| label24 = Số phần đã phát tại Việt Namtập
| data23data24 = {{{num_episodes|}}} {{#if: {{{list_episodes|}}} | ([[{{{list_episodes}}}|Danh sách chi tiết]])}}
| data24 = {{{num_seasons_vn|}}}
 
| label25 = Số phần đã phát tại Việt Nam
| data25 = {{{num_series_vnnum_seasons_vn|}}}
 
| label26 = Số mùaphần đã phát tại Việt Nam
| data26 = {{{num_seasons_2_vnnum_series_vn|}}}
 
| label27 = Số mùa đã phát tại Việt Nam
| data27 = {{{num_series_2_vnnum_seasons_2_vn|}}}
 
| label28 = Số tậpmùa đã phát tại Việt Nam
| data28 = {{{num_series_2_vn|}}}
| data28 = {{{num_episodes_vn|}}} {{#if: {{{list_episodes_vn|}}} | ([[{{{list_episodes_vn}}}|Danh sách chi tiết]])}}
 
| label29 = Số tập đã phát tại Việt Nam
| header29 = {{#if:{{{producer|}}}{{{executive_producer|}}}{{{location|}}}{{{camera|}}}{{{runtime|}}}|Sản xuất}}
| data28data29 = {{{num_episodes_vn|}}} {{#if: {{{list_episodes_vn|}}} | ([[{{{list_episodes_vn}}}|Danh sách chi tiết]])}}
 
| header29header30 = {{#if:{{{producer|}}}{{{executive_producer|}}}{{{location|}}}{{{camera|}}}{{{runtime|}}}|Sản xuất}}
| label30 = Giám đốc sản xuất
| data30 = {{{executive_producer|}}}
 
| label31 = NhàGiám đốc sản xuất
| data31 = {{{producerexecutive_producer|}}}
 
| label32 = BiênNhà tậpsản xuất
| data32 = {{{editorproducer|}}}
 
| label33 = ĐịaBiên điểmtập
| data33 = {{{locationeditor|}}}
 
| label34 = Kỹ thuậtĐịa quay phimđiểm
| data34 = {{{cinematographylocation|}}}
 
| label35 = BốKỹ thuật trí cameraquay phim
| data35 = {{{cameracinematography|}}}
 
| label36 = ThờiBố lượngtrí camera
| data36 = {{{runtimecamera|}}}
 
| label37 = Công tyThời sản xuấtlượng
| data37 = {{{companyruntime|}}}
 
| label38 = NhàCông ty phânsản phốixuất
| data38 = {{{distributorcompany|}}}
 
| label39 = Nhà phân phối
| header39 = {{#if:{{{channel|}}}{{{network|}}}{{{picture_format|}}}{{{audio_format|}}}{{{first_run|}}}{{{first_aired|}}}{{{last_aired|}}}|Trình chiếu}}
| data39 = {{{distributor|}}}
 
| header39header40 = {{#if:{{{channel|}}}{{{network|}}}{{{picture_format|}}}{{{audio_format|}}}{{{first_run|}}}{{{first_aired|}}}{{{last_aired|}}}|Trình chiếu}}
| label40 = Kênh trình chiếu
| data40 = {{{network|{{{channel|}}}}}}
 
| label41 = Kênh trình chiếu tại Việt Nam
| data41 = {{{network_vnnetwork|{{{channel_vnchannel|}}}}}}
 
| label42 = ĐịnhKênh trình dạngchiếu tại hìnhViệt ảnhNam
| data42 = {{{picture_formatnetwork_vn|{{{channel_vn|}}}}}}
 
| label43 = Định dạng âmhình thanhảnh
| data43 = {{{audio_formatpicture_format|}}}
 
| label44 = QuốcĐịnh giadạng côngâm chiếuthanh
| data44 = {{{first_runaudio_format|}}}
 
| label45 = PhátQuốc gia sóngcông chiếu
| data45 = {{{first_airedfirst_run|}}} {{#if: {{{last_aired|}}}| – {{{last_aired|}}}|}}
 
| label46 = Phát  sóng tại Việt Nam
| data46 = {{{first_aired_vnfirst_aired|}}} {{#if: {{{last_aired_vnlast_aired|}}}| – {{{last_aired_vnlast_aired|}}}|}}
 
| label47 = Phát sóng tại Việt Nam
| class47 = noprint
| header47 data47 = {{#if:{{{preceded_byfirst_aired_vn|}}} {{#if: {{{followed_bylast_aired_vn|}}}| – {{{relatedlast_aired_vn|}}}|Thông tin khác}}
 
| rowclass48class48 = noprint
| data48 header48 = {{#if:{{{Phim trước|{{{preceded_by|{{{Preceded_by|}}}}}}}}}{{{phần sau|{{{followed_by|{{{Followed_by|}}}}}}}}}{{{RPreceded_byrelated|}}}{{{RFollowed_by|Thông tin khác}}}|
 
| class47 rowclass49 = noprint
| data49 = {{#if:{{{Phim trước|{{{preceded_by|{{{Preceded_by|}}}}}}}}}{{{phần sau|{{{followed_by|{{{Followed_by|}}}}}}}}}{{{RPreceded_by|}}}{{{RFollowed_by|}}}|
{{{!}} style="width:100%;"
{{!}} style="width: 50%; padding: 0.2em 0.1em 0.2em 0; text-align: center;" {{!}} ←&nbsp;'''Phần trước'''<br>{{#if:{{{phần trước|{{{preceded_by|{{{Preceded_by|}}}}}}}}}|{{{phần trước|{{{preceded_by|{{{Preceded_by|}}}}}}}}}|{{#if:{{{RPreceded_by|}}}|{{{RPreceded_by}}}|&mdash;}}}}
}}
 
| label49label50 = Chương&nbsp;trình liên&nbsp;quan
| data49data50 = {{{related|}}}
 
| header50header51 = {{#if:{{{website|}}}{{{production_website|}}}|Liên kết ngoài}}
 
| data51data52 = {{#if:{{{website|}}}|[{{{website}}} {{{website_title|Trang web chính thức}}}]}}
| class51 = url
 
| data52 = {{#if:{{{production_website|}}}|[{{{production_website}}} Trang web chính thức khác]}}
| class52 = url
 
| data52data53 = {{#if:{{{production_website|}}}|[{{{production_website}}} Trang web chính thức khác]}}
| class51class53 = url
 
| below = {{Resize|{{{notes|}}}}}