Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin truyền hình”

không có tóm lược sửa đổi
| data50 = {{{related|}}}
 
| header51header50 = {{#if: {{{website|{{#property:P856}}}}} {{{production_website|}}} | {{#ifeq: {{{website|}}} | hide | {{#if: {{{production_website|}}} | Liên kết ngoài }} | Liên kết ngoài }} }}
| class53class51 = url
| data51 = {{#if: {{{website|{{#property:P856}}}}} | [{{{website|{{#property:P856}}}}} {{#if: {{{website_title|}}} | {{{website_title}}}|Trang web chính thức}}] }}
 
| data52 = {{#if: {{{websiteproduction_website|}}} | [{{{websiteproduction_website}}} {{#if: {website_title{{production_website_title|}}} | {{{production_website_title}}}|Trang web chính thức} khác}}] }}
| class52 = url
 
| data53 = {{#if:{{{production_website|}}}|[{{{production_website}}} Trang web chính thức khác]}}
| class53 = url
 
| below = {{Resize|{{{notes|}}}}}