Khác biệt giữa các bản “Nhân Thọ Hoàng thái hậu”

n
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Tham khảo==
<br />{{tham khảo}}
 
*Hummel, Arthur William, ed. ''Eminent Chinese of the Ch'ing Period (1644-1912).'' 2 vols. Washington: United States Government Printing Office, 1943.
*Daily Life in the Forbidden City, Wan Yi, Wang Shuqing, Lu Yanzhen ISBN 0-670-81164-5