Khác biệt giữa các bản “Mục Tông”

Không thay đổi kích thước ,  1 năm trước
* [[Cao Ly Mục Tông]] Vương Tụng, tại vị 997-1009 (có miếu hiệu khác là Mẫn Tông)
* Kim Mục Tông [[Hoàn Nhan Doanh Ca]] (1053-1103), truy tôn
* Nguyên Mục Tông [[ThuậtTruật Xích]] (truy tôn)
* [[Minh Mục Tông]] Chu Tái Hậu, niên hiệu là Long Khánh, tại vị 1566-1572
* [[Mạc Mậu Hợp|Mạc Mục Tông]] Mạc Mậu Hợp, có miếu hiệu khác là [[Anh Tổ]], tại vị 1560-1592