Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Đặt liên kết trang.
Thuật ngữ "gen" đóng vai trò cơ bản thiết yếu và quan trọng hàng đầu trong di truyền học. Nội hàm của thuật ngữ "gen" đã thay đổi nhiều kể từ khi di truyền học (genetics - tức khoa học về gen) ra đời (từ năm 1900) cho đến thế kỷ XIX hiệ nay. Trong [[sinh học phân tử]] hiện đại cũng như di truyền học phân tử hiện đại, tính từ đầu năm 2000 đến nay, đã có ít nhất 6 định nghĩa mới về gen.<ref>{{Chú thích web|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5378099/|title=The Evolving Definition of the Term “Gene”|last=Petter Portin & Adam Wilkins|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref> Bài viết này mới chỉ đề cập đến nội hàm của thuật ngữ gen ở thời kỳ mà nhiều nhà nghiên cứu lịch sử di truyền học gọi là "'''thời kỳ tân cổ điển'''" của di truyền học (khoảng từ những năm 1940 đến những năm 1970) và ít nhiều đề cập tới nội hàm tương đối mới đến những năm 1980.
 
Trong quá trình [[biểu hiện gen]], trước tiên DNA được [[phiên mã|sao chép sang RNA]]. Phân tử RNA hoặc là [[RNA không mã hóa|có chức năng biệt hóa trực tiếp]] hoặc làm [[sinh tổng hợp protein|khuôn mẫu]] trung gian để tổng hợp lên [[protein]] thực hiện một chức năng nào đó. Sự chuyển giao gen đến các sinh vật thế hệ con cháu là cơ sở của tính thừa kế các [[tính trạng]] kiểu hình. Các gen tạo thành từ các trình tự DNA khác nhau gọi là [[kiểu gen]]. Kiểu gen cùng với các yếu tố môi trường và phát triển xác định lên tính trạng [[kiểu hình]]. Đa số các tính trạng sinh học chịu ảnh hưởng bởi nhiều gen (polygene, tức một tính trạng do nhiều gen khác nhau quyết định gọi là [[tương tác gen]]) cũng như [[tương tác gen–môigiữa gen với môi trường]]. Một số tính trạng di truyền có thể trông thấy ngay lập tức, ví như [[màu mắt]] hoặc số [[chi (giải phẫu học)|chi]], và một số khác thì không, như [[nhóm máu]], nguy cơ mắc các bệnh, hoặc hàng nghìn quá trình [[sinh hóa]] cơ bản cấu thành [[sự sống]].
 
Gene có thể thu nạp các [[đột biến sinh học]] nằm trong trình tự của chúng, dẫn đến những biến thể, gọi là các [[allele]], trong [[Quần thể (sinh học)|quần thể]]. Các allele này mã hóa một số phiên bản hơi khác nhau của cùng một protein, làm biểu hiện tính trạng kiểu hình khác nhau. Việc sử dụng thuật ngữ "có một gen" (v.d., "các gen tốt," "gen màu tóc") thông thường nhắc tới việc bao gồm một allele khác nữa của cùng chung một gen.