Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Trang mới: “{{Hình chọn lọc {{{1|}}} |hình = Surfer in Santa cruz 11-8-9 -1.jpg |ghi chú = ''' Lướt sóng''' tại Santa Cruz, California. <sm…”
{{Hình chọn lọc {{{1|}}}
|hình = Surfer in Santa cruz 11-8-9 -1.jpg
|ghi chú = ''' [[Lướt sóng]]''' tại [[Santa Cruz, California]].
<small>Ảnh: TheBrockenInaGlory
</small>
}}