Khác biệt giữa các bản “Erik Gustaf Boström”

Trang mới: “{{Infobox officeholder 1 |name=Erik Gustaf Boström |office = Thủ tướng Thụy Điển |image=E G Boström from Hildebrand Sveriges his…”
(Trang mới: “{{Infobox officeholder 1 |name=Erik Gustaf Boström |office = Thủ tướng Thụy Điển |image=E G Boström from Hildebrand Sveriges his…”)
(Không có sự khác biệt)