Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Ketsuban (Pokémon)”

không có tóm lược sửa đổi
#:::họ là ai mới được, wiki chả có ai cả, các dự án đều chết, chúng ta làm việc và ứng cử trực tiếp bạn {{u|DangTungDuong}} à [[Đặc biệt:Đóng góp/2001:EE0:56B2:B720:4196:4452:F5C7:82B6|2001:EE0:56B2:B720:4196:4452:F5C7:82B6]] ([[Thảo luận Thành viên:2001:EE0:56B2:B720:4196:4452:F5C7:82B6|thảo luận]]) 10:50, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)
#:: IP nói lên một thực trạng buồn ở đây, nhưng phải hỏi, phải trao đổi thì mới biết khác thành viên có hoạt động hay không. Tôi tin họ vẫn thỉnh thoảng xuất hiện tại đây, và dĩ nhiên, ở nhiều không gian khác ngoài Wikipedia. Trao đổi qua messenger chẳng hạn? [[Thành viên:DangTungDuong|DangTungDuong]] ([[Thảo luận Thành viên:DangTungDuong|thảo luận]])
#: có thể thỏa hiệp theo cách nào đó, đã ít người còn bất đồng, bất đồng chuyển sang chiến tranh, bạn chiến thắng thành viên nản sẽ nghỉ wiki lúc đó nó còn vắng hơn, cuối cùng như một người bạn mình từng nói, lại thêm một cách khác để wiki tiêu điều và vắng hơn-[[Đặc biệt:Đóng góp/2001:EE0:56B2:B720:4196:4452:F5C7:82B6|2001:EE0:56B2:B720:4196:4452:F5C7:82B6]] ([[Thảo luận Thành viên:2001:EE0:56B2:B720:4196:4452:F5C7:82B6|thảo luận]]) 11:00, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)