Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Tuanminh01”

không có tóm lược sửa đổi
==Bảo quản viên==
Nếu mình muốn làm bảo quản viên phải làm qua mấy chức vụ vậy bạn {{u|Tuanminh01}} [[Đặc biệt:Đóng góp/2001:EE0:56B2:B720:4196:4452:F5C7:82B6|2001:EE0:56B2:B720:4196:4452:F5C7:82B6]] ([[Thảo luận Thành viên:2001:EE0:56B2:B720:4196:4452:F5C7:82B6|thảo luận]]) 11:15, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)
 
Hổng trả lời luôn [[Đặc biệt:Đóng góp/2001:EE0:56B2:B720:4196:4452:F5C7:82B6|2001:EE0:56B2:B720:4196:4452:F5C7:82B6]] ([[Thảo luận Thành viên:2001:EE0:56B2:B720:4196:4452:F5C7:82B6|thảo luận]]) 11:19, ngày 17 tháng 9 năm 2019 (UTC)