Khác biệt giữa các bản “Thẻ nhớ”

Sửa lỗi lặp từ
(Sửa lỗi lặp từ)
 
== Tốc độ của các loại thẻ ghi nhớ ==
Tốc độ đọc và ghi của các loại thẻ ghi nhớ là một thông số quan trọng cho phép thiết bị sử dụng có thể làm việc thuận tiện với thẻ ghi nhớ. Nếu tốc độ đọc/ghi càng lớn có thể giúp thực hiện các tác vụ nhanh hơn, làm giảm nguy cơ gây lỗi khi làm việc.
Tốc độ đọc/ghi của thẻ ghi nhớ thường được hỗ trợ theo các chuẩn khác nhau. Chuẩn Class 6 cho phép tốc độ truyền nhận dữ liệu tối thiểu đảm bảo ở mức 6 MBps, tương tự chuẩn Class 2 cho phép tốc độ truyền nhận dữ liệu tối thiểu đảm bảo ở mức 2 MBps.
 
Người dùng vô danh