Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kiệt Thư”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
== Cuộc đời ==
Ông'''Kiệt Thư''' được sinh ra vào năm Thuận Trị thứ 3 (1646), trong gia tộc [[Ái Tân Giác La]] (愛新覺羅). Ông là con trai thứ ba của Huệ Thuận Thân vương [[Hỗ Tắc]] (祜塞), và là cháu nội của Lễ Liệt Thân vương [[Đại Thiện]] (代善).
 
Năm Thuận Trị thứ 6 (1649), thứ huynh [[Tinh Tế]] (精濟) qua đời, ông được tập tước phong làm '''Quận vương'''.
Người dùng vô danh