Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ba Nhĩ Đồ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
== Cuộc đời ==
Ông'''Ba Nhĩ Đồ''' được sinh ra vào năm [[Khang Hi]] thứ 13 (1674), trong gia tộc [[Ái Tân Giác La]] (愛新覺羅). Ông là con trai thứ tư của Khang Lương Thân vương [[Kiệt Thư]] (傑書), mẹ ông là Trắc Phúc tấn Tát Khắc Đạt thị (薩克達氏).
 
Năm Khang Hi thứ 32 (1693), ông được phong làm '''Tam đẳng Phụ quốc Tướng quân''' (三等輔國將軍).
Người dùng vô danh