Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Xuân Thái (Thân vương)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
== Cuộc đời ==
Ông'''Xuân Thái''' được sinh ra vào giờ Tỵ ngày 15 tháng 7 (âm lịch) năm [[Khang Hi]] thứ 22 (1683), trong gia tộc [[Ái Tân Giác La]] (愛新覺羅). Ông là con trai thứ năm của Khang Lương Thân vương [[Kiệt Thư]] (傑書), mẹ ông là Kế Phúc tấn Đổng Ngạc thị (董鄂氏).
 
Năm Khang Hi thứ 36 (1697), phụ thân ông qua đời, ông được tập tước '''Khang Thân vương''' (康親王) đời thứ 2, tức '''Lễ Thân vương''' (禮親王) đời thứ 5.
Người dùng vô danh