Khác biệt giữa các bản “URL”

YouTube
(YouTube)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Về kỹ thuật, URL là một dạng của [[URI]], nhưng trong nhiều tài liệu kỹ thuật và các cuộc thảo luận bằng lời nói, URL thường được sử dụng như một từ đồng nghĩa với URI, và điều này không bị coi là một vấn đề.<ref name="Chuẩn RFC 3305">Chuẩn RFC 3305</ref>
 
YouTube
==Lịch sử==
Music
''Uniform Resource Locator'' được chuẩn hóa từ năm 1994<ref name="RFC1738">{{anchor|RFC1738}}[http://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt RFC 1738] Uniform Resource Locators (URL)</ref>, bởi [[Tim Berners-Lee]] và các nhóm làm việc URI của [[Internet Engineering Task Force]] (IETF) như một kết quả của sự hợp tác, khởi đầu từ tài liệu IETF "Birds of a Feather" vào năm 1992.
 
==Cấu trúc==