Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phong Nột Hanh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
== Cuộc đời ==
Ông'''Phong Nột Hanh''' được sinh ra vào năm [[Ung Chính]] nguyên niên (1723), trong gia tộc [[Ái Tân Giác La]] (愛新覺羅), là con trai trưởng của Giản Cần Thân vương [[Kỳ Thông A]] (奇通阿).
 
Năm [[Càn Long]] thứ 7 (1742), tháng 12, ông được phong làm '''Tam đẳng Thị vệ''' (三等侍卫).
Người dùng vô danh