Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Long Cần”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
== Cuộc đời ==
Ông'''Long Cần''' được sinh ra vào năm [[Đạo Quang]] thứ 20 (1840), trong gia tộc [[Ái Tân Giác La]] (愛新覺羅). Ông là con trai thứ ba của Túc Khác Thân vương [[Hoa Phong]] (华丰), mẹ ông là Trắc Phúc tấn Ngô Giai thị (吴佳氏).
 
Năm [[Đồng Trị]] nguyên niên (1862), ông được phong làm '''Nhị đẳng Trấn quốc Tướng quân''' (二等鎮國將軍).
Người dùng vô danh