Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hoa Phong”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
== Cuộc đời ==
Ông'''Hoa Phong''' được sinh ra trong gia tộc [[Ái Tân Giác La]] (愛新覺羅), là con trai thứ ba của Túc Thận Thân vương [[Kính Mẫn]] (敬敏). Mẹ ông là Trắc Phúc tấn Lang Giai thị (郎佳氏).
 
Năm [[Đạo Quang]] thứ 4 (1824), ông được phong làm '''Tam đẳng Trấn quốc Tướng quân''' (三等鎮國將軍).
Người dùng vô danh