Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đoan Ân”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
== Cuộc đời ==
Ông'''Đoan Ân''' được sinh ra vào năm [[Càn Long]] thứ 53 (1788), trong gia tộc [[Ái Tân Giác La]] (愛新覺羅). Ông là con trai thứ tư của Duệ Cung Thân vương [[Thuần Dĩnh]] (淳穎), và là em trai ruột của Duệ Thận Thân vương [[Bảo Ân]] (寶恩). Mẹ ông là Đích Phúc tấn Phú Sát thị (富察氏).
 
Năm [[Gia Khánh]] thứ 7 (1802), huynh trưởng của ông qua đời, ông được thế tập tước vị '''Duệ Thân vương''' (睿親王) đời thứ 5. Sau đó ông được phong làm '''Chính Bạch kỳ Hán quân Đô thống''' (正白旗漢軍都統).
Người dùng vô danh