Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dịch Huân”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
== Cuộc đời ==
Ông'''Dịch Huân''' được sinh ra vào năm [[Càn Long]] thứ 58 (1793), trong gia tộc [[Ái Tân Giác La]] (愛新覺羅), là con trai trưởng của Di Thân vương [[Miên Tiêu]] (綿標) - con trai thứ hai của Di Cung Thân vương [[Vĩnh Lang]] (永琅).
 
Năm [[Gia Khánh]] thứ 4 (1799), ông được phong làm '''Tam đẳng Trấn quốc Tướng quân''' (三等鎮國將軍). Cùng năm đó, tổ phụ và phụ thân của ông đều qua đời, ông được thế tập tước vị '''Di Thân vương''' (怡親王) đời thứ 4.
Người dùng vô danh