Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thế Đạc”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
== Cuộc đời ==
Ông'''Thế Đạc''' được sinh ra vào năm [[Đạo Quang]] thứ 23 (1843), trong gia tộc [[Ái Tân Giác La]] (愛新覺羅). Ông là con trai thứ ba của Lễ Hòa Thân vương [[Toàn Linh]] (全齡), mẹ của ông là Tam Kế Phúc tấn Trương Giai thị (張佳氏).
 
Năm Đạo Quang thứ 30 (1850), phụ thân ông qua đời, ông được tập tước '''Lễ Thân vương''' (禮親王) đời thứ 12.
Người dùng vô danh