Khác biệt giữa các bản “URL”

Không thay đổi kích thước ,  10 tháng trước
n
Đã khóa “URL” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 00:49, ngày 2 tháng 10 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 00:49, ngày 2 tháng 10 năm 2019 (UTC)))
n (Đã khóa “URL” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 00:49, ngày 2 tháng 10 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 00:49, ngày 2 tháng 10 năm 2019 (UTC))))