Khác biệt giữa các bản “Cấu trúc tác động”

Tạo với bản dịch của trang “Impact structure
(Tạo với bản dịch của trang “Impact structure”)
 
(Tạo với bản dịch của trang “Impact structure”)
== Xem thêm ==
 
* Miệng hố[[Hố va chạm phức tạp]]
* [[Cơ sở dữ liệu tác động Trái đất|Cơ sở dữ liệu tác động trái đất]]
* Sự kiện tác động
* Danh sách các miệng hố va chạm trên Trái đất