Khác biệt giữa các bản “Hồ Tá Khanh”

Trang mới: “'''Hồ Tá Khanh''' (1908 - 1996) là bác sĩ y khoa, từng giữ chức bộ trưởng bộ kinh tế trong nội các Trần Trọng Kim của [[Đế qu…”
(Trang mới: “'''Hồ Tá Khanh''' (1908 - 1996) là bác sĩ y khoa, từng giữ chức bộ trưởng bộ kinh tế trong nội các Trần Trọng Kim của [[Đế qu…”)
(Không có sự khác biệt)